Střední škola chovu koní a jezdectví

Lyžařský výcvik – Janské Lázně

   Tradiční součástí školního roku je školní lyžařský a snowboardový výcvik.

           V měsíci únoru absolvovali tento výcvik také naši žáci 1., 2. a 3. ročníků, kteří měli o tuto sportovní aktivitu zájem a rodiče jim to umožnili. Praktický výcvik se uskutečnil v lyžařském areálu Černá hora – Janské Lázně a žáci ubytováni v hotelu Astoria.

           Žáků 1., 2. a 3. ročníku bylo celkem 12 a na plnou ubytovací kapacitu byly žáci doplněni o lyžaře z SOUz Chvaletice .

Celý lyžařský kurz se nesl v přátelské  atmosféře, začínající lyžaři a snowboarďáci se naučili velmi dobře základům, které mohou využít při dalších návštěvách hor. Vzhledem k tomu, že nedošlo v celém průběhu k žádnému vážnému úrazu, je na místě vyhodnotit celý pobyt
jako velice úspěšný.

        Myslím si, že jsme si to užili a chtěla bych poděkovat rodičům, kteří dětem tuto akci umožnili a našemu panu řediteli, že nás v těchto akcích podporuje.

Iveta Vejnarová, Ing.