Střední škola chovu koní a jezdectví

13. – 14. 6. 2017 – Školní výlet třídy 2. B

Vítaným zpestřením výuky na konci školního roku a možností odjet někam do přírody je školní výlet…..

V úterý 13. 6. 2017 se žáci třídy 2. B vydali na dvoudenní výlet do Jeseníků na Ranč Orel. Výlet zorganizovala a vše do detailů připravila Terezka Weimanová, která Ranč Orel velmi dobře zná a navštěvuje ho. Příprav se také účastnil její tatínek a maminka, kterým patří velký dík.

Byli jsme ubytovaní v chatičkách s nádherným výhledem na masiv Jeseníků a na rozhlednu Zlatý Chlum.

Program byl velmi pestrý – adrenalinový park, lanové centrum, ukázka westernového ježdění a výlet do jeskyní.

Tento výlet nám všem utkví v paměti……….

Ing. Iveta Vejnarová
třídní učitelka 2. B