Střední škola chovu koní a jezdectví

Základní informace

Název školy: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Kód a název oboru: 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
Adresa: Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem
Typ školy: státní
IZO: 000087858
Kapacita: 144 žáků
Studium: denní
Délka studia: 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Domov mládeže: kapacita – 120 lůžek, cena – 1100,- Kč/měsíc
Školní jídelna: kapacita – 170 jídel, cena 93,- Kč/4 jídla/den

 

Areál školy se nachází v obci Kladruby nad Labem, přibližně 25 km západně od Pardubic, v malebné nížině na pravém břehu Labe. Historicky je toto území spjato s chovem koní nejstaršího a nejznámějšího hřebčína ve střední Evropě (oficielně založen Rudolfem II. v roce 1579). Na území regionu byly v minulosti pořádány parforsní hony, které daly základ vzniku překážkových dostihů (Velká pardubická v roce 1874).
Na chovatelské a sportovní tradice navázal i vznik Středního odborného učiliště zemědělského v Kladrubech nad Labem v roce 1952. Z jednotřídní školy se postupem času stalo centrum vzdělávání, výcviku a výchovy žáků pro celou republiku. Škola původně sídlila v areálu kladrubského hřebčína, od roku 1978 se přestěhovala do vlastních prostor nově vybudovaného areálu. Chov koní a jezdectví zůstávají hlavní náplní osnov v nepřetržité řadě až do dnešních dnů.
Za dobu trvání školy prošla celá řada pozdějších odborníků chovu koní a jezdců různých jezdeckých disciplín. Absolventi působí úspěšně na kolbištích snad všech jezdeckých disciplín, westernového ježdění, na dostihových drahách ( několik vítězů Velké pardubické) i v soutěžích vozatajských.V tomto ohledu je působnost školy ojedinělá. Žádné jiné vzdělávací zařízení v ČR podobné možnosti nemá. Za 60 let připravila škola více než 2200 absolventů a celá řada z nich se stala pojmem v koňském světě doma i v zahraničí. Podívejte se na naše video (nahoře na stránce Aktuality) – seznámíte se blíže s některými z nich.
V roce 2012 úspěšně bojoval o první místo mezi českými jezdci překážkových dostihů náš abslolvent pan Jaroslav Myška.
Nepřerušených šedesát let trvání jednooborové školy prověřilo oprávněnost její existence a prokázalo životaschopnost i v současných složitých podmínkách. Zájem o naše absolventy z řad nejen domácích ale i zahraničních chovatelů (Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, Irsko, USA a další) prokazuje správnost dlouhodobé orientace školy na jeden obor se snahou vytvořit pro žáky učební podmínky, které je co nejlépe připraví na přechod do praktického života. Desítky absolventů působících v zahraničí jsou dokladem, skutečnosti, že škola svým významem přesáhla hranice republiky.

V současné době má Střední škola chovu koní a jezdectví ve 3 ročnících zhruba 120 žáků oboru Jezdec a chovatel koní. Je komplexním vzdělávacím zařízením, s moderně vybavenými učebnami, plně obsazeným domovem mládeže, školní jídelnou, tělocvičnou, multifunkčním hřištěm a jezdeckou halou. Teoretická výuka a výchova mimo vyučování probíhá výhradně v budovách v Kladrubech nad Labem. Odborný výcvik je zajišťován především ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, Šlechtitelským chovem koní Kubišta s.r.o. Měník, sportovní a dostihovou stájí Vasury Kolesa, ERC Mětice a dalšími významnými chovy a stájemi. Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí jako výstavy koní v Pardubicích , Lysé nad Labem, Praze. Žáci vystupují na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizačního zajištění řady závodů ať již vozatajských, skokových nebo drezurních.