Střední škola chovu koní a jezdectví

Teoretické vyučování

SEZNAM PŘEDMĚTŮ v jednotlivých ročnících

1. ročník:

  • Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka, Přírodovědný základ, Tělesná výchova,
  • Výživa a krmivářství, Základy chovu hospodářských zvířat, Teorie jízdy, Technická zařízení

2. ročník:

  • Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka, Přírodovědný základ, Tělesná výchova,
  • Chov koní, Teorie jízdy, Technická zařízení

3. ročník:

  • Český jazyk, Matematika, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka,
  • Ekonomika, Chov koní, Teorie jízdy, Dostihový řád, Životospráva jezdce