Střední škola chovu koní a jezdectví

Profil absolventa

Absolventi SŠChKJ Kladruby nad Labem se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní v provozech zajišťujících chov a výcvik koní – pro zemědělské, ale dnes především sportovní a rekreační účely. Jsou schopni zajišťovat výcvik koní pod sedlem i v zápřeži, pracují ve sportovních a dostihových stájích, jezdeckých klubech a turistických jízdárnách, uplatňují se jako průvodci na koních při agroturistice, v hipporehabilitačních centrech i u jízdní policie. Jsou připraveni pro práci v chovu koní a odchovu hříbat. V rámci vzdělávání je věnována pozornost základům ekonomiky, právním podmínkám podnikání a vzhledem k mezinárodnímu charakteru sportu i jazykovým znalostem.

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu příslušného oboru vzdělávání nástavbovým studiem nebo studovat i na jiných typech středních škol. Dále se mohou profesně vzdělávat do náročných funkcí cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.