Střední škola chovu koní a jezdectví

Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvních ročníků školního roku 2018 – 19

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 19

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 19

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 19

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 – 19

 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY přijímacího řízení 2018 – 19

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení 2018 – 19

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení 2018 – 19 ve formátu PDF

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2018-19

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2018 – 19 ve formátu PDF

Informace k nástupu:

Informace k nástupu do školy pro žáky prvních ročníků 2018 – 19

Pro potvrzení úmyslu vzdělávat se v naší škole musí přijatí uchazeči odevzdat vyplněný a podepsaný Zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka – pro 1. kolo přijímacího řízení  do 7. 5. 2018, pro 2. kolo do 18. 6. 2018, pro 3. kolo do 29. 8. 2018 .

Zápisový lístek spolu s přihláškou k ubytování na DM a přihláškou ke stravování lze do SŠChKJ Kladruby nad Labem doručit osobně nebo poslat doporučenou poštou.

V případě, že ke studiu přijatý uchazeč nenastoupí, prosíme, aby tuto skutečnost oznámil písemně (elektronickou poštou na adresu info@skola-kladrubynl.cz) co nejdříve, aby na uvolněné místo mohl být přijat jiný uchazeč.

Další dokumenty:

Přihláška SS 2018 denní edit
Poučení o zápisovém lístku
Informace o podání žádosti o vydání zápisového lístku
Žádost o vydání zápisového lístku
Průvodní dopis pro žáky – Info o platbách ubytování a stravy (šk. rok 2018-2019) – ZT
Přihláška do DM
Přihláška ke stravování