Střední škola chovu koní a jezdectví

Pedagogický sbor

Učitelé teoretického vyučování

 • Mgr. Barbora Kulková

  třídní učitelka 1. A.

  Učí: Český jazyk, Anglický jazyk
  E-mail: kulkova.kladrubynl@seznam.cz

 • Ing. Dana Kochová

  třídní učitelka 1. B + 3. A

  Učí: Matematika, Informatika, Ekonomika, Výživa a krmení, Životospráva jezdce
  E-mail: kochova.kladrubynl@seznam.cz

 • Ing. Jaroslava Pavelková

  třídní učitelka 2. B

  Učí: Německý jazyk, Technická zařízení, Chov koní, Teorie jízdy
  E-mail: pavelkova.kladrubynl@seznam.cz

 • Ing. Vlasta Pavelková  Učí: Chov koní, Základy chovu hospodářských zvířat
  E-mail: v.pavelkova.kladrubynl@seznam.cz

 • Ing. Iveta Vejnarová

  třídní učitelka 2.A + 3. B

  Učí: Přírodovědný základ, Životospráva jezdce, Tělesná výchova
  E-mail: i.vejnarova.kladrubynl@seznam.cz

Učitelé odborného výcviku

 • Hana Vojáčková


  Učí: 1. ročník

 • Ilona Matoušková


  Učí: 1. ročník

 • Miloslav Tomášek


  Učí: 2. ročník

 • Jana Cincibuchová


  Učí: 2. ročník

 • Petr Pazderka


  Učí: 3. ročník

 • Jan Tvarůžek


  Učí: 3. ročník

Vychovatelé domova mládeže