Střední škola chovu koní a jezdectví

Odborný výcvik

Charakteristika učiva odborného výcviku

Odborný výcvik vede žáka k postupnému osvojování vědomostí a dovedností v rámci praktických činností v chovu koní. Vedle základních činností krmení a ošetřování všech kategorií koní si žáci osvojují znalosti a dovednosti v jízdě na koni, v jízdě se spřežením a výcvikem mladých koní pod sedlem a v zápřeži.

1. Ročník

Bezpečnost práce při chovu koní, základní pracovní úkony v chovu koní, krmení a krmiva pro koně, ošetřování hříbat a jízda na koni a voltiž (krok, klus, cval, jízdárenské povely a překonávání překážek).

Pracoviště: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

2. Ročník

Bezpečnost práce při chovu koní, ošetřování a krmení koní, jízda na koni (upevňování a rozvíjení dovedností) a jízda se spřežením, plemenitba, porodnictví a pastva koní.

Pracoviště: ERC Mnětice, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

3. Ročník

Bezpečnost práce při chovu koní, ošetřování a krmení koní, jízda na koni a se spřežením, výcvik mladých koní pod sedlem a v zápřeži, plemenitba a odchov hříbat, základy sedlářství a podkovářství.

Pracoviště: Šlechtitelský chov Měník, Národní hřebčín Kladruby nad Labem