Střední škola chovu koní a jezdectví

Domov mládeže

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Je součástí uzavřeného komplexu střední školy chovu koní a jezdectví. Žáci jsou ubytováni ve 2 lůžkových pokojích.

V domově mládeže je dostatek prostoru i času pro realizaci zájmů žáků. Pod vedením vychovatelů a dalších pedagogů pravidelně fungují zájmové kroužky kulturního, sportovního i odborného charakteru. Oblíbená je zejména voltiž, taneční, turistický kroužek a aerobik. Velmi oblíbený je turnaj ve volejbale mezi žáky a zaměstnanci školy.
Řada žáků uplatňuje získané vědomosti a dovednosti při sportovním ježdění i u soukromých chovatelů v okolí školy. Zájmy, které nelze uskutečnit v DM, jsou realizovány prostřednictvím subjektů, které se nacházejí v blízkosti školy (plavecký areál, návštěva kina, divadla, taneční kurzy, sportovní soutěže s DM Chvaletice a Přelouč). Pravidelně také navštěvujeme dětský domov v Pardubicích, kde si s dětmi povídáme o koních a předáme jim upomínkové předměty z Kladrub.
V průběhu školního roku jsou pravidelně pořádány besedy, přednášky na téma: protidrogová prevence, základy společenského chování, partnerské vztahy, dopravní výchova, ochrana životního prostředí a další. Pro využití volného času jsou také k dispozici klubovny s videotechnikou, tělocvična, posilovna, žákovská knihovna, venkovní hřiště s umělým povrchem a především nejzdravější – krásná okolní příroda. V rámci vycházek žáci navštěvují blízkou Přelouč a Pardubice.

Zájmové kroužky

  • Sportovní kroužek
  • Knihovna
  • Aerobic
  • Turistický kroužek
  • Taneční kroužek
  • Kroužek ručních prací
  • Výtvarný kroužek
  • Voltiž
  • Základy první pomoci